روش‌‌های تزئین آثار سفالی
Fa  |   En  |   Ar

مجله دیپیا

روش‌‌های تزئین آثار سفالی

انواع روش های تزئین آثار سفالی

تزئین بدنه خام شی گِلی را می توان پیش از پخت و یا پس از پخت به روش های گوناگونی انجام داد.

1- تزئین بدنه پیش از پخت

بدنه اشیای گلی پیش از پخت را به شیوه های زیر تزئین می کنند:

الف) شیوه ی نقش کنده: در این شیوه با ابزار بردارنده به صورت لایه و ایجاد خراش نقش ها را بر بدنه ی خام کنده کاری می کنند.

ب) شیوه ی نقش افزوده: قطعه ای از خمیر گل را مطابق طرح روی بدنه ی خام پیش از خشک شدن می افزایند.

ج) شیوه ی نقش بریده: پس از خشک شدن قسمتی از بدنه (مطابق طرح) را بریده و جدا می کنند به گونه ای که زمینه ی شی مشبک شود.

د) شیوه ی نقش فشرده: در این شیوه با فشردن بدنه ی گلی (پیش از خشک شدن) در قالب، مهر یا اشیایی مشابه، نقش روی بدنه ساخته شده ایجاد می شود.

2- تزئین بدنه پس از پخت

مهم ترین شیوه ی تزئین بدنه پس از پخت، لعاب کاری اشیای سفالین است. البته لعاب برای زیبایی، غیرقابل نفوذ کردن، افزایش مقاومت و حفظ تزئینات نیز به کار می رود. برای این کار سطح سفالینه ها (داخلی یا خارجی) را با لعاب شفاف یا رنگی می پوشانند. گاهی نیز بر سطح بدنه های پخته شده با لعاب های رنگی نقش و نگار ایجاد می کنند. لعاب ها بیشتر به سه نوع اصلی طبقه بندی می شوند که عبارتند از: لعاب شفاف یا ترانسپارنت، لعاب کدر یا اُپک، لعاب مات یا کریستالی.

تزئینات رنگی با انواع لعاب ها بر روی بدنه های پخته شده به چهار شیوه اجرا می شود که عبارتند از:

الف) لعاب کاری یک دست که تمام بدنه ی سفال با یک رنگ پوشانده می شود را تزئین یک رنگ می گویند.

ب) اگر روی بدنه را به وسیله ی قلم مو یا ابزارهای دیگر و لعاب های رنگی، نقش و نگار ایجاد کرده و سپس تمام سطح بدنه را با لعاب شفاف بپوشانند به آن تزئین زیر رنگی می گویند.

ج) اگر بدنه ی لعاب کاری شده را با لعاب های رنگی نقاشی کرده و برای بار سوم در کوره بپزند به این روش تزئین رو رنگی می گویند.

د) اگر اطراف طرح ها و نقش ها را بر روی بدنه ی سفال با رنگ سیاه قلم گیری کنند و سپس با لعاب های متفاوت داخل آن را رنگ آمیزی کرده و در کوره بپزند به این روش تزئین هفت رنگی می گویند.

0

نظر کاربران